Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ข้อกำหนดประกันสุขภาพสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในราชอาณาจักรไทย

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย เริ่มมีผลเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2565

มาตรการเดินทางเข้าประเทศไทย ตั้งแต่ 9 มกราคม 2566

มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

สิ่งสำคัญที่แรงงานไทยควรทราบในการโอนเงินกลับไปยังประเทศไทย

การหักค่าจ้างตามกฎหมายแรงงานอิสราเอล

TOP