Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญร่วมงาน “Thai Street Food” ในวันที่ 1 พฤษภาคม 2567

การจัดกระเป๋าเตรียมพร้อมสถานการณ์ฉุกเฉิน

การปรับเวลา Daylight Saving Time ฤดูร้อน

ระเบียบของ PIBA แรงงานไทยสามารถเดินทางกลับเข้ามาทำงานที่อิสราเอล

กลับมาอีกครั้งตามความเรียกร้อง! งาน Thai Street Food

ขอเชิญแรงงานไทยในรัฐอิสราเอล ร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2566

การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

TOP