Skip to main content

หน้าหลัก

ภูมิอากาศ

ภูมิอากาศ แตกต่างกันไปตามแต่ละภูมิภาค ทางใต้สุดอากาศร้อนชี้น และอากาศเย็นปานกลาง และมีฝนตกเล็กน้อย ในฤดูหนาว

• ฤดูร้อนที่ยาวนาน เมษายน – ตุลาคม

• ฤดูหนาว พฤศจิกายน – มีนาคม


7903
TOP