Skip to main content

หน้าหลัก

แบนเนอร์ สไลด์
ข่าวประชาสัมพันธ์

ข่าวประชาสัมพันธ์

เงินหัก ณ ที่จ่าย ที่นายจ้างสามาร...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่16 พ.ค. 2565

โรคจากการประกอบอาชีพ...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่16 พ.ค. 2565

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต...

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่เมื่อวันที่11 พ.ค. 2565
ข่าวกิจกรรม

ข่าวกิจกรรม

ประกาศ

ประกาศ

Official Holidays for the Year of 2020 (B.E. 2565)

จำนวนการเข้าชม ครั้ง เผยแพร่โดย 07/12/2564

ลิงก์ที่น่าสนใจ

TOP