Skip to main content

หน้าหลัก

เยี่ยมนายวันชัย มนต์เสนา แรงงานไทยที่รักษาอาการบาดเจ็บจากเหตุสงครามในอิสราเอล

          เมื่อวันที่ 15 พฤศจิกายน 2566 นางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยนายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้เดินทางไปยังโรงพยาบาล Tel Hashomer Sheba เพื่อเยี่ยมนายวันชัย มนต์เสนา แรงงานไทยที่รักษาพยาบาลอาการบาดเจ็บจากเหตุสงครามในอิสราเอล ทั้งนี้ นายวันชัยฯ ได้รับบาดเจ็บสาหัสจากเหตุไฟไหม้ที่พัก โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้เข้าให้ความช่วยเหลือ ติดตามอาการกับแพทย์ที่รักษาอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งปลอบขวัญ ให้กำลังใจ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพักรักษาตัวที่โรงพยาบาล
 
 
 
 
 
 
 
 
 

7904
TOP