Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ประจำปี 2567 ที่โมชาฟโซฟาร์

          เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2567 นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นายธนกร สิมลา
ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมกิจกรรมแข่งขันกีฬากระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ประจำปี 2567 ที่โมชาฟโซฟาร์ ในเขตทะเลทรายอราวา ทางตอนใต้ของอิสราเอล โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นประธาน และมีคนไทยในโมชาฟและคิบบุตซ์ในเขตอราวา และพื้นที่ใกล้เคียงร่วมงาน นอกจากนี้ ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้ให้คำปรึกษาด้านแรงงาน ที่เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าวด้วย

 

 

 


1748
TOP