Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมพบปะแรงงานไทยที่ทำงานในคิบบุตส์นิโอ๊ต สมาร์ดาและโมชาฟฟาราน

          เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2565 เวลา 12.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เดินทางไปยังคิบบุตส์นิโอ๊ต สมาร์ดา เพื่อเยี่ยมชมคิบบุตส์ และพบปะแรงงานไทยที่ทำงานและพักอาศัยอยู่ที่คิบบุตส์นิโอ๊ต สมาร์ดา 

หลังจากนั้นเวลา 15.00 น. ได้เดินทางไปยังโมชาฟฟารานเพื่อร่วมให้บริการกงสุลสัญจร พร้อมให้คำปรึกษา ตอบข้อซักถาม และรับเรื่องร้องทุกข์แรงงานไทยที่มารับบริการกงสุลสัญจร

 


62
TOP