Skip to main content

หน้าหลัก

ข่าวกิจกรรม

แรงงานหญิงไทยในอิสราเอลถูกสะเก็ดระเบิดบาดเจ็บ

ฝ่ายแรงงานฯ สอท กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมที่พักคนงานไฟไหม้

ฝ่ายแรงงาน สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมแรงงานไทยบริเวณฉนวนซ่า

TOP