Skip to main content

หน้าหลัก

โรคฝีดาษวานร หรือโรคฝีดาษลิง

              ฝีดาษวานรเป็นโรคที่ติดต่อจากสัตว์สู่คน เกิดจากเชื้อไวรัส มี 2 สายพันธุ์ คือ สายพันธุ์ West African clade ซึ่งมีอาการไม่รุนแรง อัตราเสียชีวิตร้อยละ 1 และสายพันธุ์ Central African clade ซึ่งมีอาการรุนแรงกว่า อัตราเสียชีวิตประมาณร้อยละ 10
              การติดต่อ
             1. จากสัตว์สู่คน โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งหรือแผลของสัตว์ป่วย หรือการกินสัตว์ที่ปรุงไม่สุก
             2. จากคนสู่คน โดยการสัมผัสกับสารคัดหลั่งทางเดินหายใจของผู้ป่วยหรือสัมผัสสิ่งของที่ปนเปื้อนสารคัดหลังหรือแผลของผู้ป่วย และสามารถติดต่อได้ทางเพศสัมพันธ์

 

 

 

 


2097
TOP