Skip to main content

หน้าหลัก

แนวทางการเอาตัวรอดเมื่อได้รับการเตือนภัยจรวด จัดทำโดยกองกำลังบัญชาการรบส่วนหน้าอิสราเอล

          กองกำลังบัญชาการรบส่วนหน้าอิสราเอล (Home Front Command) ได้จัดทำแนวทางเอาตัวรอดเมื่อได้รับการเตือนภัยจรวดเป็นภาษาไทย โดยแนะนำการปฏิบัติสำหรับผู้ที่อยู่ในบริเวณหรือยานพาหนะ เข้าไปหลบภัยในที่พื้นที่ปลอดภัยที่ใกล้ที่สุด ขณะได้รับการเตือนภัยจรวด และให้อยู่ในพื้นที่ปลอดภัยตามที่แนะนำเป็นเวลาอย่างน้อย 10 นาที


884
TOP