Skip to main content

หน้าหลัก

เทศบาลกรุงเทลอาวีฟร่วมกับโรงพยาบาล Ichilov เปิดศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนสำหรับชาวต่างชาติและผู้อพยพลี้ภัยในอิสราเอลที่มีอายุตั้งแต่ 16 ปีขึ้นไป โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใด ๆ

          ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป
ศูนย์ให้บริการฉีดวัคซีนตั้งอยู่เลขที่ 6 ถนน HaGalil กรุงเทลอาวีฟ เปิดให้บริการ ดังนี้
          – วันอาทิตย์ – วันพฤหัสบดี เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 10.00 – 18.00 น.
          – วันศุกร์ เปิดให้บริการตั้งแต่เวลา 9.00 – 14.00 น.
          – ปิดให้บริการให้วันเสาร์
          หากคนไทยหรือแรงงานไทยที่ทำงานในรัฐอิสราเอลและไม่มีประกันสุขภาพ สามารถไปรับบริการได้โดยนำพาสปอร์ตติดตัวเพื่อเป็นหลักฐานในการรับวัคซีน


77
TOP