Skip to main content

หน้าหลัก

มาตรการเชิงป้องกันเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย

          แรงงานไทยภาคเกษตรต้องทำงานสัมผัสกับสารเคมีอันตรายอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ เช่น ยาฆ่าแมลง ยากำจัดวัชพืช หรือน้ำมันเชื้อเพลิง เป็นต้น
          แรงงานไทยควรทราบแนวทางการปฏิบัติเมื่อทำงานร่วมกับสารเคมี และการปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อป้องกันอันตรายและลดความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้นกับตัวท่านเมื่อต้องทำงานกับสารเคมีอันตราย

 

 


1061
TOP