Skip to main content

หน้าหลัก

พิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูภาวนาพิธาน

          เมื่อวันที่ 25 มกราคม 2567 ฝ่านแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ได้เข้าร่วมพิธีทำบุญเนื่องในโอกาสวันปีใหม่และถวายภัตตาหารเพลแด่พระครูภาวนาพิธาน (พระอาจารย์ Ofer) ณ ที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยมีนางสาวพรรณนภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นประธาน นอกจากนี้ ได้มีการทำพิธีสวดบังสุกุลอุทิศส่วนกุศลให้แก่แรงงานไทยที่เสียชีวิตด้วยสาเหตุต่างๆ ในปี 2566 รวมทั้งที่เสียชีวิตจากเหตุการณ์ความไม่สงบ 39 คน รวมจำนวนทั้งสิ้น 73 คน ด้วย

 


2439
TOP