Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน สอท กรุงเทลอาวีฟ ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแรงงานไทยไหลตาย 2 ราย

วันที่ 7 สิงหาคม 2561 นายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ตรวจเยี่ยมและตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีแรงงานไทยไหลตาย 2 ราย ดังนี้

1. กรณีนายณัฐชัย ป้องเศร้า ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม ไหลตายเมื่อวันที่ 3 สค 2561 คนงานโมชาฟ Ometz(Amatz) เป็นฟาร์มปลูกและบรรจุดอกไม้ส่งต่างประเทศ มีเพื่อนร่วมงานทั้งหมด 8 คนฝ่ายแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเเพื่อนร่วมงาน พบว่า สภาพที่ทำงานในโรงเรือนและโรงบรรจุมีความเหมาะสม ไม่ได้อยู่กลางแจ้ง มีอากาศถ่่ายเทดี และสภาพที่พักอยู่ในสภาพที่เหมาะสม มีห้องพักส่วนตัวทุกคน ไม่แออัด มีทำงานเวลาปกติ 8 ชม ต่อวัน มีการทำล่วงเวลาเป็นบางวัน ทั้งนี้ พบว่า นายณัฐชัยมีโรคประจำตัวคือโรคลมชัก เคยแสดงอาการหลายครั้ง เมื่อมีอาการเพื่อนร่วมงานจะช่วยกันดูแลทุกครั้ง  และมักดื่มเหล้าขาว วันละ 1 ขวดเป็นประจำทุกวันหลังเลิกงาน โดยวันที่เกิดเหตุ นายณัฐชัยมีอาการลมชัก 3 ครั้งในทีี่ทำงาน นายจ้างและเพื่อนร่วมงานพยายามพาไปโรงพยาบาล แต่นายณัฐชัยปฏิเสธ และขอนอนพักผ่อนในห้องพักแทน ซึ่งเป็นห้องพักส่วนตัวจนกระทั่งช่วงเช้าของวันที่ 3 สค เพื่อนร่วมไปปลุกนายณัฐชัย และพบว่าเสียชีวิตแล้ว จึงแจ้งนายจ้างและฝ่ายแรงงานฯฝ่ายแรงงานฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่ิองเงินชดเชยของนายณัฐชัย และติดตามเร่งรัดการดำเนินการส่งศพกลับภูมิลำเนา

2. กรณีนายพรชัย พรมจันทร์ ภูมิลำเนาจังหวัดนครพนม ไหลตายเมื่อวันที่ 5 สค 2561 คนงานโมชาฟ Mozar เป็นฟาร์มเลี้ยงลิงเพื่อการศึกษาและวิจัยของเอกชน มีเพื่อนร่วมงาน 3 คน ฝ่ายแรงงาน ตรวจสอบข้อเท็จจริงจากเพื่อนร่วมงาน พบว่า สภาพที่ทำงานเป็นฟาร์มเลี้ยงลิงขนาดใหญ่ มีลิง 1,200 ตัว มีลักษณะเปิดโล่ง อากาศถ่ายเทดี ไม่ร้อนอบอ้าว โดยคนงานมีหน้าที่ให้อาหารและทำความสะอาดเช้าเย็นเท่านั้น เพื่อนร่วมงานแจ้งว่า นายพรชัยมีนิสัยชอบเก็บตัวอยู่เงียบๆ ไม่ค่อยสุงสิงกับใคร มักดื่มเบียร์วันละ 8 กระเป๋องทุกวันและดื่มเหล้าขาวด้วยเป็นบางครั้งหลังเลิกงาน มีลักษณะของการนอนกรนและสำลักบ่อย จึงขอออกไปนอนบริเวณที่พักคนงานหลังเก่าคนเดียว โดยก่อนวันเกิดเหตุ นายพรชัยบอกเเพื่อนร่วมงานว่า มีอาการปวดศรีษะและยังมีอาการเมาอยู่ ขอให้เพื่อนร่วมงานออกไปทำงานแทนให้ 1 วัน และจะขอนอนพัก โดยนายพรชัยออกไปนอนพักคนเดียวในที่พีกคนงานหลังเก่า จนช่วงเช้าวันรุ่งขึ้น เพื่อนร่วมงานไม่เห็นนายพรชัยออกมาทำงานจึงเข้าไปตาม และพบว่านอนเสียชีวิตแล้ว ฝ่ายแรงงานฯ อยู่ระหว่างการเจรจาเรื่ิองเงินชดเชยของนายพรชัย และติดตามเร่งรัดการดำเนินการส่งศพกลับภูมิลำเนา

 
 

87
TOP