Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz

วันที่ 14 มิถุนายน 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA ได้เข้าตรวจเยี่ยมแรงงานไทย Moshav Amioz อยู่ทางตอนใต้ของอิสราเอล ตามคำร้องเรื่องค่าจ้างค้างจ่ายและนายจ้างไม่ให้สลิปเงินเดือน   

จากการตรวจสอบ พบว่า แรงงานไทยทำงานจำนวน 38 คน มีปัญหานายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง 2 เดือน และไม่มีสลิปเงินเดือนให้ โดยฝ่ายแรงงานฯ และ PIBA ได้เข้าพบและพูดคุยกับนายจ้างถึงปัญหาที่เกิดขึ้น โดยนายจ้างชี้แจงว่า บริษัทกำลังมีปัญหาในทางธุรกรรมเนื่องจากผู้ถือหุ้นรายใหญ่เสียชีวิตกะทันหัน ขณะนี้บริษัทอยู่ระหว่างการเปลี่ยนแปลงตัวผู้ถือหุ้น ทำให้การบริหารจัดการของบริษัท โดยเฉพาะการทำธุรกรรมทางการเงินตกอยู่ในความควบคุมของบริษัทที่ปรึกษาทางกฎหมาย ผู้ถือหุ้นรายอื่นจึงยังไม่มีสิทธิขาดในการบริหารกิจการต่อ จากการหารือ ทางบริษัทที่ปรึกษากฎหมายได้ตกลงและเห็นชอบที่จะดำเนินการจ่ายเงินค่าจ้างค้างจ่ายทั้งหมดให้คนงาน และขอจ่ายค่าจ้างในเดือนต่อๆ ไปภายในวันที่ 15 พร้อมให้สลิปเงินเดือนกับทุกคน ซึ่งฝ่ายลูกจ้างยินยอมและพอใจ และพร้อมกลับเข้าทำงานตามปกติ 

 

 

 

 

 

 


2155
TOP