Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยที่ Moshav Zikim

วันที่ 1 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงาน ประจำ สอท เทลอาวีฟ  โดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) นางชีรีต ชาย ล่าม ร่วมกับ Mr. Shimon Zigzag เจ้าหน้าที่ตรวจแรงงาน PIBA ออกตรวจเยี่ยมแรงงานไทยร่วมกับหน่วยงานประชากรและตรวจคนเข้าเมือง กระทรวงมหาดไทยอิสราเอล (PIBA) ที่ Moshav Zikim อยู่ทางตอนเหนือของอิสราเอล  พบว่า นายจ้างค้างจ่ายค่าจ้าง ค่าจ้างไม่เป็นไปตามอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ ไม่มีการให้สลิปเงินเดือน และมีรายการหักค่าใช้จ่ายที่ไม่เหมาะสม ทั้งนี้ ฝ่ายแรงงานได้ตรวจพบว่ามีแรงงานที่ลักลอบทำงานโดยไม่มีวีซ่า 2 คน จึงติดต่อบริษัทจัดหางานอิสราเอลที่นำแรงงานเข้ามาทำงานกับนายจ้างรายนี้ให้เร่งดำเนินการขอวีซ่าให้ถูกต้องโดยเร็ว ในส่วนของการตรวจสภาพที่พัก พบว่า ห้องพัก ห้องน้ำ และห้องครัวอยู่ในสภาพชำรุดทรุดโทรมอย่างมาก ไม่อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน PIBA จึงแจ้งหน่วยงานด้านความปลอดภัยให้ดำเนินการลงโทษปรับกับนายจ้างและสั่งให้ปรับปรุงใหม่โดยเร็ว

 

    

 

    

 

    

 

  


1335
TOP