Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ให้คำปรึกษาและรับเรื่องร้องทุกข์ พร้อมเข้าชมการแข่งขันตะกร้อกระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ณ โมชาฟ Amioz

          เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กรกฎาคม 2565 เวลา 16.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปโมชาฟ Amioz เพื่อให้คำปรึกษาและตอบคำถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายแรงงานอิสราเอล พร้อมรับเรื่องร้องทุกข์ของแรงงานไทย ในพื้นที่เขตเอชโคล ณ อาคารข้างสนามกีฬาโมชาฟ Amioz

           ในวันเดียวกันเวลา 17.30 น. นายโชติวัฒน์ฯ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมจัดกิจกรรมการแข่งขันตะกร้อกระชับสัมพันธ์คนไทยในอิสราเอล ระหว่างทีมโมชาฟโอฮาดและทีมโมชาฟเอนฮับซอร์ ณ สนามกีฬาโมชาฟอามิโอ๊ต กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีพ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างขวัญและกำลังใจ รวมทั้ง กระชับความสัมพันธ์และความสามัคคีของแรงงานไทยในพื้นที่ โดยมีนางสาวพรรณภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นประธานเปิดงาน มีแรงงานไทยในพื้นที่เอชโคลและพื้นที่ใกล้เคียงเข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 40 คน


2008
TOP