Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมให้กำลังใจพ่อครัวไทยที่เดินทางไปทำงานในรัฐอิสราเอล

          เมื่อวันพุธที่ 5 มกราคม 2565 เวลา 15.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังร้านอาหาร Fu Sushi กรุงเทลอาวีฟ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามสภาพการทำงานและความเป็นอยู่ของพ่อครัวไทย จำนวน 9 คน พร้อมหารือแนวโน้มการจ้างพ่อครัวไทยในอิสราเอลกับนายโดรน เจ้าของร้าน และนายโอราน ผู้จัดการร้าน ทราบว่าในการจ้างพ่อครัวทางร้านจะเป็นผู้คัดเลือกพ่อครัวด้วยตนเอง โดยพิจารณาจากประสบการณ์ ทักษะ บุคลิก/นิสัยส่วนตัว สุขภาพ วิธีการตอบสัมภาษณ์ และเกณฑ์อื่น ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ทางร้านจะจ้างพ่อครัวจีนเพื่อประกอบอาหารที่เน้นปริมาณและจ้างพ่อครัวไทยเพื่อประกอบอาหารที่ต้องการความประณีต เช่น การทำซูชิ และการตกแต่งอาหาร เป็นต้น


7
TOP