Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามปัญหา แรงงานไทยภาคเกษตร ณ เมือง Or Yehuda

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 6 มกราคม 2565 นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจแรงงานไทยภาคเกษตรที่ทำงานกับนาย Yair Cohen นายจ้าง ที่เมือง Or Yehuda จำนวน 12 คน ซึ่งทำงานปลูกพืชผักสวนครัว พร้อมสอบถามปัญหาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการทำงานในรัฐอิสราเอล รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในอิสราเอล และเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และการดื่มสุรา


161
TOP