Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานให้การช่วยเหลือคนงานไทยที่ถูกยิงจากฉนวนกาซ่า

Preview

Download Images

 

                เมื่อวันที่ ๘ มกราคม ๒๕๕๔ สำนักข่าวออนไลน์ ynetnews ได้ลงข่าวว่า เมื่อเวลา ๑๔.๒๐ น.เวลาในประเทศอิสราเอล มีกระสุนปืนครกที่ถูกยิงจากฉนวนกาซ่าเข้ามาตกในเขตประเทศอิสราเอล ภายในบริเวณที่พักคนงานต่างชาติ ในคิบบุตส์ของเขตปกครอง Sha’ar Hanegev Regional Council ทำให้คนงานไทยได้รับบาดเจ็บ ๓ คน ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ จึงได้เดินทางไปตรวจเยี่ยมคนงานในบริเวณที่เกิดเหตุ ในวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๔ ทราบว่า ในวันเกิดเหตุ ขณะที่คนงานไทยกำลังพักผ่อนอยู่ที่คิบบุตส์นาคาโอ๊ต เพราะเป็นวันหยุด กระสุนปืนครกแบบดาวกระจายจากฉนวนกาซ่าได้ถูกยิงเข้ามาตกบริเวณที่พักของคนงาน เป็นเหตุให้มีคนไทยบาดเจ็บ ๓ คนและได้ถูกนำส่งไปรักษาพยาบาลที่Soroka Medical Center ดังนี้ 
                 ๑. นายจำรัส บัวลิวัน หมายเลขพาสปอร์ต K851630 ภูมิลำเนาจ.เลย เดินทางมาทำงานโดยบริษัทจัดหางาน ไทยชาญ ถูกกระสุนที่บริเวณขาขวาเป็นเหตุให้กระดูกแตกมาก แพทย์แจ้งว่า ภายหลังการรักษาขาของนายจำรัสอาจไม่กลับคืนสู่สภาพเดิม ขณะนี้ยังต้องอยู่โรงพยาบาลไม่น้อยกว่า ๒ สัปดาห์ 
                 ๒. นายศักดิ์สยาม แสงสว่าง หมายเลขพาสปอร์ต Y546428 ภูมิลำเนาจ.นครพนม เดินทางมาทำงานโดยบริษัทจัดหางานโปรเฟสชันแนล ถูกกระสุนปืนบริเวณไหล่ซ้าย ยังต้องอยู่ในความดูแลของแพทย์อีก ๑ สัปดาห์ 
                 ๓. นายธีรวัฒน์ บุญมี หมายเลขพาสปอร์ต M610560 ภูมิลำเนาจ.หนองบัวลำภู เดินทางมาทำงานโดยบริษัทจัดหางาน แอล แอนด์ ซี ถูกกระสุนบริเวณไหล่ขวา รักษาพยาบาลแล้วแพทย์ให้กลับที่พักได้

 

                ที่คิบบุตส์นาคาโอ๊ต มีคนงานไทย ๑๗ คน แต่บริเวณที่เกิดเหตุมีคนงานไทยพักอาศัย ๑๐ คน ขณะเมื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานเดินทางไปถึงพบว่าคนงานทุกคนยังเสียขวัญและหวาดกลัว เนื่องจากนายจ้างยังคงให้คนงานพักที่เดิม และจากการสังเกตพบว่าที่พักของคนงานก่อสร้างด้วยไม้อัดทำให้ไม่สามารถต้านทานแรงกระสุนได้ ฝ่ายแรงงานจึงแจ้งนายจ้างให้เปลี่ยนเป็นผนังคอนกรีต เนื่องจากบริเวณดังกล่าวเป็นเขตที่มีการสู้รบ อย่างไรก็ดี ฝ่ายแรงงานได้นำเรียนอุปทูต เพื่อทำหนังสือถึงทางการอิสราเอลให้กำหนดมาตรฐานเพื่อความปลอดภัยของที่พักคนงานต่างชาติในเขตที่มีการสู้รบแล้ว และขณะนี้นายจ้างได้ตกลงให้คนงานหยุดพักงานได้ ๓ วัน เพื่อฟื้นฟูสภาพจิตใจ รวมทั้งไม่ขัดข้องหากคนงานรายใดประสงค์จะย้ายงาน ในการนี้ ฝ่ายแรงงานได้มอบเหรียญหลวงพ่อคูณและอุปกรณ์กีฬาแก่คนงานเพื่อสร้างขวัญและกำลังใจด้วย

 

               สำหรับสิทธิประโยชน์ที่คนงานจะได้รับจากสำนักงานประกันสังคมอิสราเอล ได้แก่ ค่ารักษาพยาบาลทั้งหมด ค่าจ้างตามกฎหมายระหว่างการพักรักษาตัว และทางการอิสราเอลจะให้วีซ่าแก่ญาติพี่น้องของคนงานที่ได้รับบาดเจ็บเพื่อสามารถเดินทางเข้าไปเยี่ยมคนงานที่ประเทศอิสราเอลได้


469
TOP