Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ เข้าร่วมประชุมเร่งรัดและติดตามการจัดส่งแรงงานไปทำงานรัฐอิสราเอล

         วันที่ 5 เมษายน 2567 เวลา 11.00 น. นายไพโรจน์ โชติกเสถียร ปลัดกระทรวงแรงงาน เป็นประธานเปิดการประชุมเร่งรัดและติดตามการจัดส่งแรงงานไปทำงานรัฐอิสราเอล โดยมี นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ในครั้งนี้ด้วย ณ ห้องประชุมประสงค์ รณะนันทน์ ชั้น 5 อาคารกระทรวงแรงงาน


1852
TOP