Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

          เมื่อวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๖๗ นายธนกร สิมลา ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) เข้าร่วมพิธีถวายพระพรชัยมงคลแด่สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี ณ อาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูตฯ โดยในพิธีมีการวางพานพุ่ม ถวายธูปเทียนแพ กราบบังคมทูลถวายพระพรชัยมงคล จุดเทียนถวายพระพรชัยมงคล และลงนามถวายพระพรชัยมงคล 


2129
TOP