Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ พร้อมด้วยผู้แทนจาก PIBA ร่วมให้การต้อนรับแรงงานไทยภาคเกษตรที่เดินทางมาทำงานที่อิสราเอล

          เมื่อวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยคุณ Liraz Malca คุณ Liat Elal Cohen และคุณ Ben Levi ผู้แทนจากสำนักงานประชากรและตรวจคนเข้าเมืองอิสราเอล (Population and Immigration Authority – PIBA) เดินทางไปยังท่าอากาศยานนานาชาติเบนกูเรียน รัฐอิสราเอล เพื่อให้การต้อนรับแรงงานไทยภาคเกษตรที่เดินทางมาถึงรัฐอิสราเอล เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 11.55 น. ด้วยสายการบิน Ethihad เที่ยวบินที่ EY598 จำนวน 96 คน ทั้งนี้ นายโชติวัฒน์ฯ ขอให้ตั้งใจทำงาน และกำชับให้แรงงานไทยปฏิบัติตามกฎหมายของรัฐอิสราเอลอย่างเคร่งครัด โดยเฉพาะกฎหมายเกี่ยวกับการล่าสัตว์สงวนซึ่งประเภทของสัตว์สงวนบางชนิดจะแตกต่างจากของประเทศไทย หลีกเลี่ยงการเล่นการพนันและการใช้ยาเสพติด อย่าหลบหนีนายจ้าง จนเป็นเหตุให้มีสถานการณ์เข้าเมืองผิดกฎหมาย และอาจจะไม่ได้รับความคุ้มครองสิทธิประโยชน์ รวมทั้ง อาจถูกเนรเทศกลับเมืองไทยได้ และหากมีความประสงค์ขอรับความช่วยเหลือที่จำเป็นเร่งด่วนให้ติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ และฝ่ายแรงงานฯ ได้ตลอดเวลา


2380
TOP