Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ พบปะนายจ้างเพื่อขยายตลาดแรงงานในภาคก่อสร้างและช่างเชื่อม

          เมื่อวันที่ 3 เมษายน 2567 นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นายธนกร สิมลา ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวธิดาพร สมชื่อ ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงาน) เดินทางเข้าพบ Mr. Eyal Nachman ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Chemo Aharon LTD. เพื่อหารือและรับทราบเกี่ยวกับความต้องการจ้างแรงงานในภาคการก่อสร้าง รวมถึงเยี่ยมชมที่พักแรงงาน โดย Mr. Eyal Nachman ได้ให้การต้อนรับและชื่นชมแรงงานไทยโดยเฉพาะตำแหน่งช่างเชื่อมว่ามีฝีมือดีและเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานในภาคการก่อสร้างของอิสราเอล รวมทั้งเป็นโอกาสอันดีหากจะมีการจัดส่งแรงงานไทยเพื่อรองรับตลาดแรงงานในภาคการก่อสร้าง


1572
TOP