Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ พบปะนายจ้างบริษัท Chemo Aharon LTD. เพื่อหารือและรับทราบเกี่ยวกับความต้องการจ้างแรงงานในภาคการก่อสร้าง

          เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมา นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วย นายธนกร สิมลา ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และนางสาวธิดาพร สมชื่อ ผู้ช่วยดำเนินการ (ด้านการส่งเสริมการจ้างงาน) เดินทางเข้าพบ Mr. Yossi Chemo ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร และ Mr. Eyal Nachman ผู้จัดการอาวุโส บริษัท Chemo Aharon LTD. เพื่อหารือและรับทราบเกี่ยวกับความต้องการจ้างแรงงานไทยในภาคการก่อสร้าง ณ สำนักงานใหญ่ของบริษัท Chemo กรุงเทลอาวีฟ

 


1702
TOP