Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท ณ กรุงเทลอาวีฟ ตรวจติดตามแรงงานที่ได้รับผลกระทบจากเหตุโกดังเก็บพลุระเบิด Moshav Porat

          สืบเนื่องจากเหตุโกดังเก็บพลุผิดกฎหมายระเบิดใน Moshav Porat ทางตอนกลางของอิสราเอล และมีแรงานไทยได้รับผลกระทบจากที่พักอาศัยเสียหาย โดยฝ่ายแรงงานได้เจรจาให้นายจ้างดำเนินการจัดหาที่พักทดแทนให้แรงงานไทยแล้วนั้น

          เมื่อวันที่ 31 มีนาคม 2560 ฝ่ายแรงงานฯ ประจำ สอท ณกรุงเทลอาวีฟ นำโดยนายศักดินาถ สนธิศักดิ์โยธิน อัครราชทูตที่ปรึกษา(ฝ่ายแรงงาน) ได้เข้าตรวจติดตามผลการจัดหาที่พักทดแทนให้แรงงานไทยจากเหตุดังกล่าว พบว่า ที่พักเป็นบ้านพักเก่าของนายจ้าง ที่นำมาเป็นที่พักถาวรของแรงงานไทยจำนวน 6 คน อยู่ในสภาพที่เหมาะสม ถูกสุขอนามัย มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบถ้วน จึงได้กำชับให้แรงงานไทยพยายามรักษาที่พักให้อยู่ในสภาพดีและรักษาความสะอาดเนื่องจากพบว่าบริเวณครัวและภายนอกที่พักเริ่มมีคราบสกปรกและขยะที่แรงงานทิ้งไว้แม้จะเพิ่งเข้าอยู่ได้เพียงสัปดาห์เดียว


3758
TOP