Skip to main content

หน้าหลัก

ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ และคณะตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ

วันที่ 3-6 พฤษภาคม 2560 นายอนันต์ชัย อุทัยพัฒนาชีพ ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นางอิงอร ช่วยจวน ผู้ตรวจราชการกรม กกจ. นายสุรพล พลอยสุข ผู้ตรวจราชการกรม กพร. นายวชิระ ศรีบัวชุม ผู้ตรวจราชการกรม กสร. และนางสาวดวงพร พรพิทักษ์พันธุ์ ผู้ตรวจราชการกรม สปส. ได้เดินทางไปตรวจนิเทศฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ รัฐอิสราเอล เพื่อติดตามความคืบหน้าการปฏิบัติงาน / แนวทางการบริหารจัดการด้านแรงงาน / รับทราบปัญหาอุปสรรค รวมทั้งให้ข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานแก่ฝ่ายแรงงานฯ โดยมีอัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) และที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ให้การต้อนรับและนำเสนอผลการปฏิบัติงานฯ นอกจากนี้ คณะผู้ตรวจราชการฯ ได้เดินทางไปพบปะเยี่ยมเยียนแรงงานไทย ณ โมชาร์ฟ (Moshav) ในเขตภาคกลาง และเยี่ยมเยียนนักศึกษาเกษตรจากประเทศไทยที่มาฝึกงาน ณ สถาบันการฝึกอบรมทางการเกษตรนานาชาติของอิสราเอล (AICAT)

 

 

 

 

 


1485
TOP