Skip to main content

หน้าหลัก

นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ อวยพรวันปีใหม่แรงงานไทยในรัฐอิสราเอล เนื่องในวาระโอกาสวันขึ้นปีใหม่ พ.ศ. 2564 พร้อมแนะแนวทางการวางแผนใช้ชีวิตของแรงงานไทยในอิสราเอล

TOP