Skip to main content

หน้าหลัก

ทางการอิสราเอลขยายมาตรการปิดเมืองทั่วประเทศอย่างเข้มงวด พร้อมเพิ่มค่าปรับผู้ฝ่าฝืนมาตรการอีกเท่าตัว

TOP