Skip to main content

หน้าหลัก

ขอเชิญแรงงานไทยในรัฐอิสราเอล ร่วมกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2566

          สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ กำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร ครั้งที่ 4/2566 ระหว่างวันที่ 6 – 7 กันยายน 2566 โดยในวันพุธที่ 6 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมโมชาฟฟาราน และในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 09.00 – 17.00 น. ณ หอประชุมโมชาฟฮัตเซวา
          รวมทั้ง ฝ่ายแรงงานฯ กำหนดเปิดคลินิกแรงงานเคลื่อนที่ ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในรัฐอิสราเอล และรับเรื่องร้องทุกข์กรณีแรงงานไทยประสบปัญหาเกี่ยวกับสิทธิแรงงาน ในวันพฤหัสบดีที่ 7 กันยายน 2566 เวลา 11.00 – 15.00 น. ณ หอประชุมโมชาฟฮัตเซวา


1270
TOP