Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ลงพื้นที่ติดตามมาตรการกักตัวแรงงานไทยภาคเกษตรที่เดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล ณ กรุงเยรูชาเล็ม

          เมื่อวันพุธที่ 10 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังโรงแรม Jerusalem Gold เพื่อติดตามมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางมายังรัฐอิสราเอลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ของโรงแรม Jerusalem Gold โดยมีนาย Rami Zeiden ผู้จัดการโรงแรมฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการสังเกตุการณ์ขั้นตอนการเข้ารับการกักตัว โดยนายโชติวัฒน์ฯ ได้พบปะพูดคุยและติดตามความเป็นอยู่ของแรงงานไทย จำนวน 96 คน ที่เข้ากักตัวในโรงแรมดังกล่าว เป็นเวลา 8 วัน 7 คืน ทั้งนี้ แรงงานไทยจะสามารถออกจากสถานที่กักตัวได้เมื่อมีผลการตรวจเชื้อไวรัสโควิด-19 เป็นลบ 2 ครั้ง นอกจากนี้ นายโชติวัฒน์ฯ ยังเน้นย้ำกับแรงงานไทย เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในรัฐอิสราเอล และการหลีกเลี่ยงเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และการดื่มสุรา


45
TOP