Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ให้ความช่วยเหลือแรงงานไทยที่ประสบปัญหาสายการบินปฏิเสธที่จะให้ขึ้นเครื่อง

          เมื่อวันจันทร์ที่ 18 ตุลาคม 2564 เวลา 13.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ได้มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ประสานนาย Orlev Shatai นายจ้างชาวอิสราเอล โมชาฟ Kadima ให้ความอนุเคราะห์ที่พักอาศัยแก่นายสรพงศ์ ปัญญาลังกา แรงงานไทยภาคเกษตร ระหว่างรอเดินทางกลับประเทศไทยในวันพฤหัสบดีที่ 21 ตุลาคม 2564 เนื่องจากเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ตุลาคม 2564 นายสรพงศ์ฯ ถูกสายการบิน Gulf Air ปฏิเสธไม่ให้ขึ้นเครื่องโดยมีสาเหตุมาจากปัญหาสุขภาพ และไม่สามารถกลับไปพักกับนายจ้างรายเดิมได้


27
TOP