Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เยี่ยมให้กำลังใจพ่อครัวไทย

          เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังร้าน Chooka Asian Kitchen สาขา Ramat Aviv เมืองเทลอาวีฟ ยาโฟ่ เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามสภาพการทำงาน ความเป็นอยู่ของพ่อครัวไทย จำนวน 3 คน พร้อมสอบถามปัญหาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการทำงานในรัฐอิสราเอล รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในอิสราเอล และเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และการดื่มสุรา พร้อมหารือแนวโน้มการจ้างพ่อครัวไทยในรัฐอิสราเอลกับหุ้นส่วนของร้าน 3 คน ประกอบด้วย นายออเรน นายรอยอิ และนายอิดาน


15
TOP