Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามปัญหา แรงงานไทยภาคเกษตรที่ทำงานในพื้นที่ที่ราบสูงโกลัน

          เมื่อวันอังคารที่ 9 พฤศจิกายน 2564 นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เดินทางไปเยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามปัญหา แรงงานไทยภาคเกษตรที่ทำงานในพื้นที่ในคิบบุตซ์ Ortal และคิบบุตซ์ El Rom เพื่อเยี่ยมให้กำลังใจแก่แรงงานไทยภาคเกษตรที่ทำงานในพื้นที่ที่ราบสูงโกลัน จำนวนทั้งสิ้น 37 คน ประกอบด้วย แรงงานไทยซึ่งทำงานในฟาร์มวัว 1 แห่ง จำนวน 5 คน และแรงงานไทยซึ่งทำงานในสวนผลไม้ 2 แห่ง จำนวน 32 คน พร้อมสอบถามปัญหาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับชั่วโมงการทำงาน ชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา ใบเงินเดือน การประสบอุบัติเหตุจากการทำงาน ขั้นตอนการเดินทางกลับประเทศไทย และที่อยู่อาศัย รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในอิสราเอล และเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และการดื่มสุรา


24
TOP