Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เดินทางไปยังโรงพยาบาล Barzilai University Medical Center และโรงพยาบาล Kaplan เพื่อเยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจ แรงงานไทยที่ประสบอุบัติเหตุและเจ็บป่วย

          เมื่อวันพุธที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.00 น. นายโชติวัฒน์ฯ ได้เดินทางไปยังแผนกศัลยกรรมกระดูก โรงพยาบาล Barzilai University Medical Center เพื่อเยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจนายพลวัฒน์ พึ่งโค แรงงานไทยประสบอุบัติเหตุทางรถยนต์เมื่อวันที่ 29 ตุลาคม 2564 ซึ่งแพทย์ได้ทำการผ่าตัดขาข้างขวาในวันเกิดเหตุ ขณะนี้อยู่ระหว่างเข้ารับการทำกายภาพบำบัดกล้ามเนื้อ วันละ 1 ครั้ง โดยแพทย์จะประเมินการอาการเพื่อให้รักษาที่จำเป็นเพิ่มเติมต่อไป

          หลังจากนั้น เวลา 15.00 น. นายโชติวัฒน์ฯ ได้เดินทางไปยังแผนกศัลยกรรมทรวงอก โรงพยาบาล Kaplan เพื่อเยี่ยมติดตามอาการและให้กำลังใจนายอาทิตย์ พิมพ์ตะคลอง แรงงานไทยมีภาวะปอดติดเชื้อ เข้ารับการรักษาตัวในหอผู้ป่วยวิกฤต ตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2564 และถูกย้ายมาพักรักษาตัวต่อที่หอผู้ป่วยใน แผนกศัลยกรรมทรวงอก เมื่อวันที่ 16 พฤศจิกายน 2564 ขณะนี้อยู่ระหว่างการเข้ารับการกายภาพบำบัดปอด โดยแพทย์จะทำการประเมินอาการว่าจำเป็นต้องรักษาตัวต่อในโรงพยาบาลหรือไม่ต่อไป 


16
TOP