Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ เดินทางไปฟาร์มเห็ดที่โมชาฟมีโอน่า เพื่อเยี่ยมสอบถามสภาพการทำงานแรงงานไทยภาคเกษตร

          เมื่อวันจันทร์ที่ 21 พฤศจิกายน 2565 นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังฟาร์มเห็ด 2 แห่ง ที่โมชาฟมีโอน่า ซึ่งตั้งอยู่ทางตอนเหนือของรัฐอิสราเอล โดยนายโชติวัฒน์ฯ ได้เดินทางไปยังฟาร์มเห็ดของนาย Remo Ben Shushan เมื่อเวลา 11.30 น. ซึ่งมีแรงงานไทยทำงานจำนวน 47 คน หลังจากนั้นเวลา 14.00 น. ได้เดินทางไปยังฟาร์มเห็ดของนาย Ben Gigi Yosi ซึ่งมีแรงงานไทยทำงานจำนวน 5 คน ในการนี้ นายโชติวัฒน์ฯ ได้เยี่ยมให้กำลังใจและสอบถามสภาพการทำงาน ความเป็นอยู่ของแรงงานไทยภาคเกษตรที่ทำงานในฟาร์มเห็ดทั้ง 2 แห่ง พร้อมสอบถามปัญหาและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับสิทธิประโยชน์จากการทำงานในรัฐอิสราเอล รวมทั้งให้คำแนะนำในการใช้ชีวิตในอิสราเอล และเน้นย้ำให้หลีกเลี่ยงการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และการดื่มสุรา พร้อมกับเดินทางไปพบนายจ้างที่เป็นเจ้าของฟาร์มเห็ดจำนวน 4 ราย ประกอบด้วย นาย Remo Ben Shushan นาย Shlomi Ben Shushan บริษัท Marina Mashroom และนาย Ben Gigi Yosi เพื่อหารือแนวโน้มการจ้างแรงงานไทยภาคเกษตรในรัฐอิสราเอล


2193
TOP