Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ลงพื้นที่ติดตามมาตการกักตัวแรงงานไทยภาคเกษตรที่เดินทางไปทำงานรัฐอิสราเอล ณ กรุงเยรูซาเล็ม

            เมื่อวันพุธที่ 29 ธันวาคม 2564 เวลา 10.30 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ เดินทางไปยังโรงแรม Jerusalem Gold เพื่อติดตามมาตรการกักตัวผู้ที่เดินทางมายังรัฐอิสราเอลเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส ของโรงแรม Jerusalem Gold โดยมีนาย Ouday J Said ผู้จัดการโรงแรมฯ เป็นผู้ให้ข้อมูลและอำนวยความสะดวกในการสังเกตุการณ์ขั้นตอนการเข้ารับการกักตัว ในการนี้ นายโชติวัฒน์ฯ ได้พบปะพูดคุยและติดตามความเป็นอยู่ของแรงงานไทย จำนวน 99 คน ที่เดินทางมาถึงรัฐอิสราเอลเมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2564 และเข้ารับการกักตัวในโรงแรมดังกล่าว เป็นเวลา 10 วัน หากผลการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ด้วยวิธี RT-PCR เป็นลบ จะสามารถออกจากสถานที่กักตัวเพื่อไปทำงานได้ในวันที่ 30 ธันวาคม 2564 นอกจากนี้ นายโชติวัฒน์ฯ ให้กำลังใจแรงงานไทย และยังเน้นย้ำกับแรงงานไทย เกี่ยวกับเรื่องการใช้ชีวิตในรัฐอิสราเอล และการหลีกเลี่ยงเข้าไปข้องเกี่ยวกับยาเสพติด การพนัน และการดื่มสุรา รวมทั้งข้อเสียของการหลบหนีนายจ้าง


6
TOP