Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบปะแรงงาน และนายจ้าง

เมื่อวันศุกร์ที่ 10 พฤษภาคม 2567 นายกิตติ์ธนา ศรีสุริยะ อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วย นายธนกร สิมลา ที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน)
และนางสาวธิดาพร สมชื่อ ผู้ช่วยดำเนินการ (ส่งเสริมการจ้างงาน) เดินทางไปพบปะแรงงานและนายจ้าง
ใกล้กับเมืองเฮอร์ซลิยา โดยได้สอบถามเกี่ยวกับการทำงานและความเป็นอยู่
ซึ่งแรงงานได้รับการดูแลจากนายจ้างเป็นอย่างดี


2536
TOP