Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงาน ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พบปะแรงงานไทย ในพื้นที่นิคมเกษตรกรรมฮัตเซวา ภายใต้โครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2564

          เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2564 นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ร่วมโครงการกงสุลสัญจร ครั้งที่ 5/2564 ซึ่งจัดขึ้นโดยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ ณ นิคมเกษตรกรรมฮัตเซวา เพื่อพบปะแรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในพื้นที่ใกล้เคียง รับฟังปัญหาและข้อกังวล รวมทั้ง ตอบข้อซักถามในประเด็นเกี่ยวกับการจ้างงาน และสิทธิประโยชน์ของแรงงานไทยในอิสราเอล โดยมีแรงงานไทยเข้าร่วมโครงการดังกล่าวจำนวน 63 คน

 

 


38
TOP