Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565

          เมื่อวันพุธที่ 12 ตุลาคม 2565 เวลา 15.00 น. นายโชติวัฒน์ ธิสาร อัครราชทูตที่ปรึกษา (ฝ่ายแรงงาน) ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายแรงงานฯ ร่วมพิธีน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ในวันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2565 โดยมีนางสาวพรรณภา จันทรารมย์ เอกอัครราชทูต
ณ กรุงเทลอาวีฟ เป็นประธานในพิธี ลำดับพิธีประกอบด้วย พิธีถวายความเคารพหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ ประธานวางพวงมาลา พร้อมกล่าวน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณ และผู้ร่วมพิธียืนสงบนิ่งเป็นเวลา 89 นาที ณ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเทลอาวีฟ


2230
TOP