Skip to main content

หน้าหลัก

ฝ่ายแรงงานอิสราเอลเยี่ยมคนงานที่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกรถไถทับขา

เมื่อวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๕๓ ฝ่ายแรงงานประจำสถานเอกอัครราชทูตได้เดินทางไปคิบบุตส์ เคฟาเมนนาแคม ทางตอนใต้ของอิสราเอลเพื่อเยี่ยมนายสมบูรณ์ สิงห์คะนอง อายุ ๓๔ ปี ซึ่งประสบอุบัติเหตุถูกรถไถทับบริเวณขาซ้าย  ขณะเกิดเหตุในวันที่ ๕ สิงหาคม๒๕๕๓ เวลาประมาณ ๑๗.๐๐ น นายสมบูรณ์ได้พลัดตกลงมาจากรถไถทำให้ล้อหลังของรถทับบริเวณหน้าแข้งด้านซ้าย เป็นเหตุให้กระดูกในบริเวณดังกล่าวแตกละเอียด   ขณะที่ฝ่ายแรงงานไปเยี่ยมนายสมบูรณ์ได้ออกจากโรงพยาบาลมาพักรักษาตัวที่บ้านพักคนงานในคิบบุตส์แล้ว  นายสมบูรณ์มีขวัญและกำลังใจดี เพื่อนคนงานทั้งในคิบบุตส์และโมชาฟใกล้เคียงคอยให้ความช่วยเหลือและแวะเวียนมาเยี่ยมตลอดเวลา  ฝ่ายแรงงานได้ชี้แจงสิทธิในการรับค่าจ้างขณะเจ็บป่วยให้นายสมบูรณ์ทราบ

คิบบุตย์เคฟาเมนนาแคมมีคนงานไทยทำงาน ๑๕ คน โดยทำงานปลูก แตงโม ทับทิม ข้าวโพด ข้าวฟ่าง แนคเธอลีน เป็นต้น คนงานมีรายได้เฉลี่ยประมาณ ๖๐๐๐๐ – ๗๐๐๐๐ บาทต่อเดือน มีสภาพการทำงานและสภาพความเป็นอยู่เป็นที่น่าพอใจ ในโอกาสนี้ฝ่ายแรงงานได้มอบอุปกรณ์กีฬา ธงไตรรงค์ ธงวันเฉลิม และแผ่นเพลงให้คนงานไทยในคิบบุตส์ดังกล่าวด้วย


547
TOP