Skip to main content

หน้าหลัก

การโยกย้ายหน้าที่ความรับผิดชอบแรงงานไทยจากบริษัทจัดหางานอดาร์ สิวาน แมนพาวเวอร์ จำกัด (Adar Sivan Manpower Ltd.) เปลี่ยนการดูแลเป็นของบริษัทจัดหางานฮุลซ่า คูล่า จำกัด (Hultsa Khula Manpower Ltd.)

          เเรงงานไทยที่ทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอลและเคยอยู่ภายใต้การดูแลของบริษัทจัดหางานของ อดาร์ สิวาน แมนพาวเวอร์​ จำกัด (Adar Sivan Manpower Ltd.) ขณะนี้ได้เปลี่ยนการดูแลเป็นของบริษัท​จัดหางานฮุลซ่า คูล่า จำกัด (Hultsa Khula Manpower Ltd.) แล้ว

          ดังนั้น ขอให้แรงงานไทยภาคเกษตรกรรมที่ยังทำงานอยู่ในประเทศอิสราเอล​ ติดต่อ ล่ามของบริษัทจัดหางานฮุลซ่า คูล่า จำกัด ชื่อ บัว สิงห์​คำ 𝟎𝟓𝟎-𝟖𝟔𝟖𝟖𝟑𝟒𝟎 หรือ 𝟎𝟗-𝟖𝟔𝟐𝟐𝟔𝟏𝟔​​


313
TOP