Skip to main content

หน้าหลัก

การป้องกันและลดการแพร่ระบาดของโรคพิษสุนัขบ้า

          กรมอุทยานแห่งชาติอิสราเอล รณรงค์เผยแพร่ให้ความรู้แก่แรงงานไทยเกี่ยวกับการป้องกันและลดการแพร่ระบาดของเชื้อพิษสุนัขบ้าจากสัตว์ป่า ซึ่งสามารถติดต่อมายังคนและสัตว์เลี้ยงได้ โดยการเพิ่มระยะห่างและลดการสัมผัสระหว่างสัตว์ที่ติดเชื้อ ไปยังคน หรือสัตว์เลี้ยงที่ไม่ได้รับวัคซีน


1202
TOP